Verzekeraar moet vooraan in de trein van virtual reality willen zitten.

De komende jaren staan in het teken van virtual reality (VR) en verzekeraars zouden er goed aan doen daarop in te spelen. VR kan de verzekeraar helpen zich te verplaatsen in de klant. De technologie kan bovendien klanten helpen bij de preventie van schade. Dat zei Remco Vroom van internetbureau Mirabeau dinsdagmiddag bij een bijeenkomst van rechtsbijstandsverzekeraar DAS over virtual reality en de klant van de toekomst.

We leven in de periode van de “digitized self”, zo typeert Remco Vroom de jaren tussen 2015 en 2020. Volgens de client director van internetbureau Mirabeau gaan “virtual worlds de komende jaren aansturen hoe bedrijven communiceren”. En daarom, hield hij zijn gehoor van zo’n vijftig marketeers en salesmanagers van verzekeraars voor, is het belangrijk op virtual reality in te zetten. “De veranderingen kunnen snel gaan, zorg dat je vooraan in de trein zit.”

“Met ervaringen kun je het gedrag van mensen veranderen en met virtual reality kun je nieuwe ervaringen creëren”, aldus Vroom. In zijn relaas besprak hij, op basis van onderzoek door TU Delft, drie belangrijke mogelijkheden om met virtual reality gedrag te veranderen. Dat kan door mensen situaties te laten herbeleven (voor bijvoorbeeld traumaverwerking), door mensen vanuit een ander perspectief naar dingen te laten kijken, en door mensen geheel nieuwe ervaringen te laten opdoen.

Jongere kijkt als oudere naar pensioen

Hoe VR menselijk gedrag kan beïnvloeden blijkt volgens Vroom uit een onderzoekje waarin proefpersonen met een VR-bril op zichzelf zagen sporten. “80% van die mensen is daarna zelf gaan sporten. Veel meer dan de mensen die een ander zagen sporten of zichzelf zagen lummelen.”

Die gedragsverandering kun je ook teweegbrengen door mensen vanuit een ander perspectief te laten kijken. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld getriggerd worden na te denken over hun pensioen. Vroom: “In een onderzoek mochten jongeren in VR €1000 verdelen over wat zij belangrijk vonden. Een deel ging naar reizen, een deel naar feesten, maar ook een deel naar pensioen. Hoeveel dat was? €80. Vervolgens gingen jongeren weer in VR en zagen ze zichzelf in een spiegel als oude man. Ze kregen dezelfde vraag om €1000 te verdelen en nu besteedden ze €176 aan hun pensioen.”

Op virtueel schoolreisje

“Door mensen ervaringen te geven, spreek je ze aan op hun voorstellingsvermogen”, aldus Vroom. In zijn presentatie liet hij voorbeelden zien van onder andere Google die scholieren met een VR-bril op virtueel schoolreisje liet gaan en AH die VR-brillen aanbood waarmee je tussen de dino’s kon lopen. “Breng goed in kaart waar je het in je eigen organisatie kunt toepassen”, luidde zijn advies. Zowel op het gebied van pre-sales (nieuwe ervaringen primen), sales (ander perspectief bieden) als after-sales (ervaringen herbeleven) ziet hij veel mogelijkheden. “Maar achter het ontwikkelen van een VR-ervaring zit meer dan alleen een gaaf idee”, waarschuwde hij.

Je echt inleven in je klanten

Met andere woorden: aan de slag. Organisator DAS sprak de hoop uit dat verzekeraars niet ieder voor zich, maar juist samen aan de slag gaan met VR-toepassingen. Welke dat zoal kunnen zijn, daar had Vroom bij de afsluitende borrel nog wel een aantal ideeën over. “Weet jij hoe een klant zich voelt van wie net het huis is afgebrand? Je kunt VR gebruiken om je medewerkers te trainen situaties vanuit een ander perspectief te benaderen.”

Vroom gelooft dat het merendeel van de VR-toepassingen voor intern gebruik zal zijn. Maar verzekeraars kunnen virtual reality ook inzetten voor preventie en bewustwording bij hun klanten. “Je kunt mensen in VR met het oog op inbraakpreventie naar hun eigen huis laten kijken. Een ander voorbeeld is appen achter het stuur. In VR kun je mensen laten ervaren hoe gevaarlijk dat is. Dergelijke toepassingen werken preventief en kunnen de schadelast verlagen.”

 

Geef een reactie